Booking In Beauty

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο www.bookinginbeauty.gr.

Πριν ξεκινήσετε την περιήγηση στην ιστοσελίδα μας, σας γνωστοποιούμε τους όρους χρήσης.

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων του www.bookinginbeauty.gr (εφ εξής ιστότοπος) από τον επισκέπτη / χρήστη, εφεξής καλούμενος «χρήστης» προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Συνεπώς, ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου μας. Ο χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του www.bookinginbeauty.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών, καθώς και των πιθανό τροποποιησεων. Για το λόγο αυτό θα παρακαλούσα να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στο δικτυακό τόπο. Οι απλοί επισκέπτες και τα Μέλη θα ενημερωθούν για τυχόν τροποποίηση των Όρων Χρήσης του Ιστότοπου, κατά την είσοδό τους στο Ιστότοπο. Η συνέχιση της πλοήγησης ή/και η χρήση των υπηρεσιών, από τα ως άνω πρόσωπα συνεπάγεται και την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης εκ μέρους τους. Οποιοσδήποτε δεν συμφωνεί με τις τροποποιήσεις οφείλει να μην συνεχίσει τη περιήγηση στον ιστότοπο. Δύνανται δε ο χρήστης να ζητήσει τη διαγραφή του Λογαριασμού τους από την Υπηρεσία ή του email τους από τη λίστα αποστολής των ενημερωτικών newsletters, αποστέλλοντας e-mail στην εταιρεια

Εάν διαφωνείτε με τους όρους χρήσης οφείλεται να μη κάνετε χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας.

Ο ιστότοπος www.bookinginbeauty.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρείας “Γρ Βασιλοπουλος και ΣΙΑ ΕΕ¨ (καλούμενη εφεξής εταιρεία) με ΑΦΜ. 998862978 που βρίσκεται στην οδό Π Μελα 45-47 στο Περιστέρι με τηλέφωνο επικοινωνίας 2109853333 και e-mail επικοινωνίας info@cloudmanager.gr.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) εικόνων, γραφικών,φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, δωρεάν οδηγών, ebooks, samples και γενικά όλων των αρχείων αυτού του website, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρειας και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται να αποτελέσει όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης,αναδημοσίευσης, αναμετάδοσης ή απομίμησης άνευ ρητής συναινέσεως.

Χρήση Ιστοσελίδας Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

Επιτρέπεται η  ιδιωτική χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου για προσωπική ενημέρωση. Δεν επιτρέπεται η χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου από μια άλλη επιχείρηση για εμπορικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς ή αναδημοσίευση μέρους της ιστοσελίδα με σκοπό την αποκόμιση χρηματικού οφέλους.

Οι ιδιώτες χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι κάποια δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, οπότε πρέπει να ζητηθεί η άδεια για τη χρήση και αναπαραγωγή του συγκεκριμένου υλικού.

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή κατατεθειμένων σημάτων καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στον ιστότοπο.

Η πρόσβαση στον ιστότοπο είναι ελεύθερη και δωρεάν.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει, να τροποποιήσει, να μεταβάλει το περιεχόμενο (μέρος ή το σύνολο) του ιστότοπου, τις υπηρεσίες μας και το κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η εταιρεία δεν έχει καμμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιαδήποτε χρονική στιγμή εάν η Ιστοσελίδα μας δεν είναι διαθέσιμη, είτε για εξωγενείς παραγοντες (τηλεπικοινωνιακό πρόβλημα κ.α.) είτε για λόγους αναβάθμισης συντήρησης και για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες του δικτυακού τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου, σε καμία όμως περίπτωση η εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των εξυπηρετητών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον δικτυακό τόπο της εταιρεία, είτε για κάποιο άλλο δικτυακό τόπο ή εξυπηρετητή (server) μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο του.

Η εταιρεία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθότητα και τη πληρότητα του υλικού που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας. Το υλικό και οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα μας δεν θα πρέπει να θεωρούνται συμβουλές ή συστάσεις. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, ούτε καν για αμέλεια, για οποιαδήποτε χρήση από τρίτους του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας.

Είναι ευθύνη του χρήστη να χρησιμοποιεί τον απαραίτητο περιηγητή (web browser) για να αποκτήσει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και για την ορθή λειτουργία.

Είναι ευθύνη του χρήστη να χρησιμοποιεί τον απαραίτητο λογισμικό για να προστατευθεί από  ιούς και οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικο, καθώς και να είναι πάντα ενημερωμενο. Η εταιρεία δεν έχει καμμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί από την εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού. Είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθε ότι όσοι χρησιμοποιούν τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο για να έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας γνωρίζουν τους Όρους Χρήσης.

Η χρήση συνδέσμων με άλλες ιστοσελίδες (hyperlinks) είναι στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η εταιρεία δεν ελέγχει και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη  για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπει hyperlinks.) Η τοποθέτηση των συνδέσμων είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα. Δεν αποτελεί υιοθέτηση του περιεχομένου των δικτυακών τόπων. Δεν φέρει καμμία ευθύνη για τυχόν αλλαγές  και ως εκ τούτου για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους , καθώς ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η εταιρεία μέσω του δικτυακού τόπου www.bookinginbeauty.gr δίνει στους χρήστες την επιλογή να δημοσιεύουν δικό τους περιεχόμενο με επικοινωνία παντός είδους.  Ωστόσο η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα  να ελέγχει το περιεχόμενο αυτό και να εμποδίζει τη δημοσίευση υλικού παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, άσεμνου, σκανδαλώδους, εκβιαστικού, ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική ευθύνη ή με άλλο τρόπο παραβιάζει το νόμο. Σε περίπτωση που περιεχόμενο όπως το παραπάνω υποπέσει στην αντίληψη των διαχειριστών του site, τότε το τελευταίο δικαιούται να το αφαιρέσει / να μην το δημοσιεύσει χωρίς ειδοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.

Οι χρήστες από την πλευρά τους αναγνωρίζουν το δικαίωμα της εταιρείας να ελέγχει και να εγκρίνει το υλικό που υποβάλλουν πριν τη δημοσίευσή του στο δικτυακό τόπο. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να ελέγχει, εγκρίνει, απορρίπτει ή διαγράφει περιεχόμενο που υποβάλλουν οι χρήστες στο δικτυακό τόπο και οι αποφάσεις αυτές σε ουδεμία διαδικασία επανελέγχου υπόκεινται.

Επίσης η εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει ή να αρνείται τη δημοσίευση περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα χρήσης, εμπορικά σήματα, εμπορικά συμβόλαια ή οποιοδήποτε άλλο πνευματικό δικαίωμα (φυσικών ή νομικών) προσώπων καθώς επίσης και υλικό που παραβιάζει προσωπικά δεδομένα προσώπων.

Κάθε χρήστης που δημοσιεύει περιεχόμενο δηλώνει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα πως:

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω του δικτυακού τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση το www.bookinginbeauty.gr ή οι εκπρόσωποί του δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (πχ άμεση, έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου. Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί να αποσύρει περιεχόμενο που έχει υποβάλει, οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία χρησιμοποιώντας το email επικοινωνίας που υπάρχει στο δικτυακό τόπο. Το περιεχόμενο θα αποσυρθεί εντός 1-3 εργάσιμων ημερών.

Δικαιώματα Xρήσης του Περιεχομένου

Το περιεχόμενο που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες παραμένει ιδιοκτησία τους, παραχωρώντας παράλληλα στο δικτυακό τόπο το δικαίωμα απεριόριστης, χωρίς αντίτιμο άδειας για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό ή έντυπο, που δεν παραβιάζει το ηθικό τους δικαίωμα.

Εφαρμοστεο Δικαιο

Σε διαφορετική περίπτωση, αν αυτό δεν είναι εφικτό, όπως και στην αντιμετώπιση ανάγκης ερμηνείας των παραπάνω όρων χρήσης, θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδα).